6957650841, 6945503049 Αλίαρτος, Βοιωτίας thodoris434@gmail.com
hero image
 
 
 
     
     
  ΟΦΕΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ SCRAP | Ανακύκλωση - Εμπόριο Σιδήρων & Μετάλλων Βοιωτία


Η ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αειφορία των φυσικών πόρων και στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών αερίων που συνδέονται με την εξόρυξη και την παραγωγή νέων μετάλλων.

Έχει πολλά οφέλη, τα οποία συνοπτικά είναι: σωφρονισμός των φυσικών πόρων, μείωση των αποβλήτων, εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και οικονομικά οφέλη. 
 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
  ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
 
     
 
 
 
 
 
 
 
Σωφρονισμός των φυσικών πόρων: 

Η ανακύκλωση των παλαιών σιδήρων και μετάλλων μειώνει την ανάγκη για εξόρυξη νέων πόρων από τη γη. Αυτό συνεπάγεται λιγότερη αποψίλωση των δασών, λιγότερη ρύπανση του εδάφους και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που απαιτείται για την εξόρυξη και την επεξεργασία νέων μετάλλων.
 
     
 
Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου: 

Η ανακύκλωση μετάλλων συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπως του διοξειδίου του άνθρακα και του οξειδίου του αζώτου. Η παραγωγή νέων μετάλλων από την αρχή συνήθως συνεπάγεται υψηλές εκπομπές αερίων, ενώ η ανακύκλωση μετάλλων μειώνει την ανάγκη για αυτές τις διαδικασίες.
 
     
 
Μείωση των αποβλήτων: 

Η ανακύκλωση μετάλλων συμβάλλει στη μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Αντί να πετιούνται στα σκουπίδια, τα παλαιά μέταλλα μπορούν να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν ξανά, μειώνοντας έτσι την περιβαλλοντική επιβάρυνση.
 
     
 
Οικονομικά οφέλη: 

Η ανακύκλωση παλαιών σιδήρων και μετάλλων μπορεί να έχει οικονομικά οφέλη. Η επαναχρησιμοποίηση των υλικών μειώνει το κόστος παραγωγής νέων προϊόντων και μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας στον τομέα της ανακύκλωσης και της επεξεργασίας μετάλλων.
 
     
 
Εξοικονόμηση ενέργειας: 

Η επεξεργασία νέων μετάλλων απαιτεί σημαντική ποσότητα ενέργειας. Η ανακύκλωση παλαιών μετάλλων επιτρέπει την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς η διαδικασία ανακύκλωσης απαιτεί συνήθως λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με την παραγωγή νέων μετάλλων από την αρχή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ανακύκλωση περιλαμβάνει συνήθως τη χρήση μικρότερων ποσοτήτων ενέργειας για την επεξεργασία και την επαναπαλαιοποίηση των υλικών.
 
     
  Εάν λοιπόν διαθέτετε παλαιά σίδερα και μετάλλα, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας και να θα έρθουμε άμεσα στο χώρο σας, για να τα εκτιμήσουμε, να τα ζυγίσουμε και να προβούμε στην άμεση αγορά τους τοις μετρητοίς. Εξυπηρετούμε άμεσα την Λιβαδειά, όλη την Βοιωτία και τις γύρω περιοχές.  
     
 
 
 
 
 
 
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετική με τις υπηρεσίες μας ή για να μας ζητήσετε να έρθουμε να εκτιμήσουμε τα σίδερα και τα μέταλλα που θέλετε να πουλήσετε. Εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Βοιωτία και όλη την Ελλάδα.
 
     
  ΚΙΝ: 6957650841
6945503049
 
 
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ